امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 33/40 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي 8506/2070 بخش 4 با كد نوسازي 20-72-70-11 با مالكيت خانم پوراندخت نبي زاده شيرازي و شريك

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۹۶/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 33/40 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي 8506/2070 بخش 4 با كد نوسازي 20-72-70-11 با مالكيت خانم پوراندخت نبي زاده شيرازي و شريك
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۱/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 353899/97 مورخ 30/8/97 شهرداری شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 33/40 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک وقفی 8506/2070 بخش 4 با کد نوسازی 20-72-70-11 با مالکیت خانم پوراندخت نبی زاده شیرازی و شریک واقع در شهرک پرواز خیابان شهید کلانتری، پس از وصول و ثبت به شماره 6208/97/و مورخ 1/9/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق در طی سالیان گذشته و در زمان احداث بنا از سوی مالک ملک مجاور تصرف گردیده و هیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نیامده لذا با سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 33/40 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک وقفی 8506/2070 بخش 4 با کد نوسازی 20-72-70-11 با مالکیت خانم پوراندخت نبی زاده شیرازی و شریک واقع در شهرک پرواز خیابان شهید کلانتری موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما