امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 69/7 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي7/1321 بخش 4 با كد نوسازي 154-37-7-1 با مالكيت آقاي نياز قلي پور

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۹۲/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 69/7 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي7/1321 بخش 4 با كد نوسازي 154-37-7-1 با مالكيت آقاي نياز قلي پور
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۰/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 349933/97 مورخ 28/8/97 شهرداری شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 69/7 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک وقفی7/1321 بخش 4 با کد نوسازی 154-37-7-1  با مالکیت آقای نیاز قلی پور واقع در خیابان تلخداش نبش کوچه 3 ، پس از وصول و ثبت به شماره 6206/97/و مورخ 1/9/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق در طی سالیان گذشته و در زمان احداث بنا از سوی مالک ملک مجاور تصرف گردیده و هیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نیامده لذا با سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 69/7 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک وقفی7/1321 بخش 4 با کد نوسازی 154-37-7-1  با مالکیت آقای نیاز قلی پور واقع در خیابان تلخداش نبش کوچه 3 موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما