امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 99/1998 بخش 4 با كد نوسازي 42-30-64-3 با مالكيت آقاي محمود حيدري

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۹۰/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 99/1998 بخش 4 با كد نوسازي 42-30-64-3 با مالكيت آقاي محمود حيدري
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۹۱/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 344877/97 مورخ 26/8/97 شهرداری شیراز، درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 99/1998 بخش 4 با کد نوسازی 42-30-64-3 با مالکیت آقای محمود حیدری واقع در بلوار مدرس کوچه گذرنامه ، پس از وصول و ثبت به شماره 6039/97/و مورخ 27/8/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق در طی سالیان گذشته و در زمان احداث بنا از سوی مالک ملک مجاور تصرف گردیده و هیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نیامده لذا با سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 99/1998 بخش 4 با کد نوسازی 42-30-64-3 با مالکیت آقای محمود حیدری واقع در بلوار مدرس کوچه گذرنامه موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما