امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 70/1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 19/982 بخش 3 با كد نوسازي 21-46-65-3 با مالكيت آقاي احسان علي پور و شريك

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۹۸/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 70/1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 19/982 بخش 3 با كد نوسازي 21-46-65-3 با مالكيت آقاي احسان علي پور و شريك
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۸/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 353852/97 مورخ 30/8/97 شهرداری شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 70/1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 19/982 بخش 3 با کد نوسازی 21-46-65-3 با مالکیت آقای احسان علی پور و شریک واقع در بلوار فضیلت خیابان مولوی خیابان کسری کوچه 10، پس از وصول و ثبت به شماره 6203/97/و مورخ 1/9/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق در طی سالیان گذشته و در زمان احداث بنا از سوی مالک ملک مجاور تصرف گردیده و هیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نیامده لذا با سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 70/1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 19/982 بخش 3 با کد نوسازی 21-46-65-3 با مالکیت آقای احسان علی پور و شریک واقع در بلوار فضیلت خیابان مولوی خیابان کسری کوچه 10 موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما