امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص بررسي طرح تفصيلي سكونتگاه انجيره

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
 • شماره:
  ۳۵۵۲/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص بررسي طرح تفصيلي سكونتگاه انجيره
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
 • شماره ابلاغ:
  ۳۸۴۶/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 238114/97 مورخ 14/6/97 شهرداری شیراز درخصوص بررسی طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره ، پس از وصول و ثبت به شماره 4422/97/و مورخ 17/6/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و چهارمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 12/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره به شرح نقشه و خلاصه گزارش پیوست ممهور به مهر شورا، با رعایت موارد ذیل مورد تأیید قرار گرفت .

1- شهرداری می بایست درخصوص اراضی الحاقی به طرح قبل از ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح (جهت تصویب) ، توافقنامه های مورد نیاز را در جهت رعایت و حفظ حقوق شهرداری با مالکین بعمل آورد.

2-شهرداری شیراز ملزم است گزارش تصویب طرح در مراجع ذیصلاح ( کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی ، کارگروه امور زیربنایی ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ...) و تغییرات احتمالی را به شورا ارائه نماید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما