امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 09/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 19669/164 بخش 4 با كد نوسازي 285-85-91-6 با مالكيت خانم هليا سادات حسيني و شركاء واقع در بلوار ايمان جنوبي، كوچه الف 4

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
 • شماره:
  ۳۳۳۰/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 09/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 19669/164 بخش 4 با كد نوسازي 285-85-91-6 با مالكيت خانم هليا سادات حسيني و شركاء واقع در بلوار ايمان جنوبي، كوچه الف 4
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
 • شماره ابلاغ:
  ۳۶۰۱/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 295386/97 مورخ 22/7/97 شهردار محترم شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 09/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 19669/164 بخش 4 با کد نوسازی 285-85-91-6 با مالکیت خانم هلیا سادات حسینی و شرکاء واقع در بلوار ایمان جنوبی، کوچه الف 4، پس از وصول و ثبت به شماره 5232/97/و مورخ 23/7/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/8/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

با سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 09/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 19669/164 بخش 4 با کد نوسازی 285-85-91-6  به مالکیت خانم هلیا سادات حسینی و شرکاء واقع در بلوار ایمان جنوبی، کوچه الف 4 موافقت گردید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما