امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  اقتصاد و سرمایه گذاری
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
 • شماره:
  ۳۴۵۵/۹۷/ص
 • عنوان:
  درخصوص راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۵۹۶/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

طرح یک فوریتی جمعی از اعضای محترم شورا درخصوص راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری  شیراز پس از وصول و ثبت به شماره 1581/97/و مورخ 31/2/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون مشترک اقتصاد و سرمایه گذاری و برنامه، بودجه ، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و سومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 5/9/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

به منظور افزایش میزان اعتماد شهروندان به پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز و فراهم نمودن امکان نظارت همگانی شهروندان بر عملکرد شهرداری و همچنین افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان در اداره شهر، شهرداری شیراز ملزم است سامانه شفافیت را نسبت به موارد ذیل حداکثر ظرف مدت دو ماه راه اندازی نماید.

 1. بسته های سرمایه گذاری شهرداری و واحدهای تابعه همزمان با انتشار فراخوان
 2. فروش و واگذاری املاک و مستغلات شهرداری و واحدهای تابعه همزمان با انتشار فراخوان
 3. کلیه مناقصه های شهرداری و واحدهای تابعه همزمان با انتشار فراخوان
 4. اسناد بسته های سرمایه گذاری که پس از فراخوان منجر به انعقاد قرارداد می شود. شامل : نام سرمایه گذار - نام پروژه - مشخصات پروژه - نشانی پروژه - ارزش کل پروژه - سهم شهرداری - سهم شریک سرمایه گذار - روش سرمایه گذاری (BOT، BOLT، مشارکت مدنی و ...)  مصوبه یا صورتجلسه مربوطه، حداکثر ظرف مدت دو هفته از زمان انعقاد قراردادپیشنهاد دو هفته پس از انعقاد قرارداد
 5. اسناد فروش و واگذاری املاک که پس از فراخوان منجر به انعقاد قرارداد می شود. شامل : نام خریدار - پلاک ثبتی ملک شهرداری – مساحت – کاربری - نشانی ملک - مبلغ قرارداد - روش فروش و واگذاری (مزایده عمومی، تهاتر، ترک تشریفات) مستند تهاتر یا ترک تشریفات (برای قراردادهای مربوطه) صورتجلسه کمیسیون معاملات ، حداکثر ظرف مدت دو هفته از زمان انعقاد قرارداد
 6. اسناد مناقصه که پس از فراخوان منجر به انجام معامله متوسط یا عمده شده و قرارداد منعقد گردیده شامل موضوع قرارداد-  قرارداد منعقده - نام پیمانکار - نام کارفرما (واحد مربوطه در شهرداری) مبلغ قرارداد - تاریخ انعقاد قرارداد - تاریخ شروع - مدت قرارداد - عناوین کلی شرح خدمات - زمانبندی اجرای قرارداد - روش انتخاب پیمانکار (مناقصه یا ترک تشریفات) علت ترک تشریفات (برای قراردادهای مربوطه) - صورتجلسه ارزیابی کیفی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه - برآورد پایه شهرداری و برآورد پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه - صورتجلسه کمیسیون معاملات ، حداکثر ظرف مدت دو هفته از زمان انعقاد قرارداد
 7. بودجه و تفریغ بودجه مصوب شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابلاغ به شهرداری
 8. عملکرد بودجه شهرداری در پنج سال گذشته
 9. طرح ها و برنامه های میان مدت و بلند مدت مصوب شهرداری و واحدهای تابعه (ارائه اطلاعات پروژه ها و دستاوردهای مورد انتظار در افق هر یک از طرح ها یا برنامه ها)
 1. اطلاعات طرح تفصیلی شهرشیراز در سامانه ESUP ، شامل : پهنه - کاربری - سطح اشغال - ضابطه تعداد طبقات - عرض گذرهای مصوب - مقدار مورد مسیر - پلاک ثبتی - کد نوسازی - نام و نام خانوادگی ناظر ساختمان های در حال احداث
 2. مشخصات پروژه های عمرانی شهرداری به تفکیک واحدهای تابعه شهرداری ، شامل: عنوان پروژه - کارفرما (معاونت ها، مناطق و سازمان های شهرداری) – پیمانکار – ناظر - مشاور (برای پروژه هایی که دارای مشاور می باشد) - نشانی (پروژه های مکانی) - تاریخ شروع پروژه - تاریخ پایان پروژه - مبلغ قرارداد - ارائه آلبوم تصاویر ماهانه پروژه - تصاویر سه بعدی پروژه - درصد پیشرفت فیزیکی پروژه - دلایل تأخیر اجرای پروژه ها (پروژه هایی که اجرای آنها با تأخیر مواجه می باشد)
 3. گزارش عملکرد فصلی شهرداری به تفکیک واحدهای تابعه بر اساس شاخص های ارزیابی
 4. قراردادن امکان مشارکت و اظهارنظر شهروندان درخصوص مستندات ارائه شده از طریق ایجاد فرم های الکترونیکی در سامانه
 5. قراردادن امکان نظرسنجی الکترونیکی برای سنجش میزان اعتماد شهروندان به شورای شهر و شهرداری در سامانه

تبصره 1: شهرداری موظف است آن دسته از اطلاعاتی که موجود می باشد را بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه در سامانه قرار دهد.

تبصره 2: اطلاعات مربوط به ابتدای سال 1396 تاکنون، باید حداکثر ظرف مدت مندرج در ماده واحده و پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه در سامانه قرار داده شود.

تبصره 3: اطلاعات قراردادهای منعقده به روش ترک تشریفات با هر مبلغی می بایست در سامانه قرار گیرد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما