امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 32/14 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 142/1664 بخش 4 با كد نوسازي 82-12-20-4 با مالكيت آقاي محمدرضا زارع مهذبيه واقع در باغ حوض كوچه تل بادي كوچه 3/6

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
 • شماره:
  ۳۳۱۸/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 32/14 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 142/1664 بخش 4 با كد نوسازي 82-12-20-4 با مالكيت آقاي محمدرضا زارع مهذبيه واقع در باغ حوض كوچه تل بادي كوچه 3/6
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۵۸۰/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 335290/97 مورخ 20/8/97 شهردار محترم شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 32/14 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 142/1664 بخش 4 با کد نوسازی 82-12-20-4 با مالکیت آقای محمدرضا زارع مهذبیه واقع در باغ حوض کوچه تل بادی کوچه 3/6 ، پس از وصول و ثبت به شماره 5879/97/و مورخ 21/8/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/8/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

با سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 32/14 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 142/1664 بخش 4 با کد نوسازی 82-12-20-4 با مالکیت آقای محمدرضا زارع مهذبیه واقع در باغ حوض کوچه تل بادی کوچه 3/6 موافقت گردید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما