امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 84/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي 374/1319 بخش 4 با كد نوسازي 47-32-7-1با مالكيت آقاي غلامرضا بالش زر و شريك واقع در بلوار مطهري كوچه 33

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
 • شماره:
  ۳۳۰۷/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 84/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي 374/1319 بخش 4 با كد نوسازي 47-32-7-1با مالكيت آقاي غلامرضا بالش زر و شريك واقع در بلوار مطهري كوچه 33
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۵۷۹/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 323577/97 مورخ 10/8/97 شهردار محترم شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 84/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک وقفی 374/1319 بخش 4 با کد نوسازی 47-32-7-1با مالکیت آقای غلامرضا بالش زر و شریک واقع در بلوار مطهری کوچه 33 ، پس از وصول و ثبت به شماره 5671/97/و مورخ 12/8/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/8/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

با سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 84/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک وقفی 374/1319 بخش 4 با کد نوسازی 47-32-7-1با مالکیت آقای غلامرضا بالش زر و شریک واقع در بلوار مطهری کوچه 33  موافقت گردید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما