امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 4843/164 بخش 4 با كد نوسازي 23-10-9-4 با مالكيت خانم زهرا عباسپور واقع در خيابان ايمان جنوبي كوچه 7

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
 • شماره:
  ۳۳۱۰/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 4843/164 بخش 4 با كد نوسازي 23-10-9-4 با مالكيت خانم زهرا عباسپور واقع در خيابان ايمان جنوبي كوچه 7
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۵۹۹/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 323593/97 مورخ 10/8/97 شهردار محترم شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 4843/164 بخش 4 با کد نوسازی 23-10-9-4 با مالکیت خانم زهرا عباسپور واقع در خیابان ایمان جنوبی کوچه 7، پس از وصول و ثبت به شماره 5677/97/و مورخ 12/8/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/8/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :                                                                      

با سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 1 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 4843/164 بخش 4 با کد نوسازی 23-10-9-4 با مالکیت خانم زهرا عباسپور واقع در خیابان ایمان جنوبی کوچه 7 موافقت گردید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما