امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 53/12 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 26012/1652 بخش 4 با كد نوسازي 35-91-12-9 با مالكيت خانم ليلا گره واقع در بين بلوار سپيده و بلوار طلوع

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
 • شماره:
  ۳۳۰۴/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 53/12 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 26012/1652 بخش 4 با كد نوسازي 35-91-12-9 با مالكيت خانم ليلا گره واقع در بين بلوار سپيده و بلوار طلوع
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۵۹۸/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 327210/97 مورخ 13/8/97 شهردار محترم شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 53/12 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 26012/1652 بخش 4 با کد نوسازی 35-91-12-9 با مالکیت خانم لیلا گره واقع در بین بلوار سپیده و بلوار طلوع، پس از وصول و ثبت به شماره 5738/97/و مورخ 13/8/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/8/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

با سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 53/12 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 26012/1652 بخش 4 با کد نوسازی 35-91-12-9 با مالکیت خانم لیلا گره واقع در بین بلوار سپیده و بلوار طلوع موافقت گردید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما