امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 17/1 مترمربع و 50/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي 3072/2052 بخش 4 با مالكيت خانم كبري صداقت مند واقع در كوي طلاب خيابان بهاران خيابان 16 متري

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
 • شماره:
  ۳۳۰۲/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار 17/1 مترمربع و 50/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي 3072/2052 بخش 4 با مالكيت خانم كبري صداقت مند واقع در كوي طلاب خيابان بهاران خيابان 16 متري
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۵۸۴/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 319004/97 مورخ 6/8/97 شهردار محترم شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 17/1 مترمربع و 50/2 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک وقفی 3072/2052 بخش 4 با کد نوسازی
 21-90-65-11 با مالکیت خانم کبری صداقت مند واقع در کوی طلاب خیابان بهاران خیابان 16 متری ، پس از وصول و ثبت به شماره 5585/97/و مورخ 9/8/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/8/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

با سلب قابلیت استفاده عمومی مقدار 17/1 مترمربع عرصه معبر مجاورضلع شمال پلاک وقفی 3072/2052 بخش 4وبه مقدار 50/2متر مربع در ضلع جنوب پلاک مذکور با کد نوسازی 21-90-65-11 به مالکیت خانم کبری صداقت مند واقع در کوی طلاب خیابان بهاران خیابان 16 متری موافقت گردید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما