امروز: سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص بررسي مجدد طرح بام شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
 • شماره:
  ۹۱۹/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص بررسي مجدد طرح بام شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۱۲۷۷/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 529744/96 مورخ 17/11/96 شهردار محترم شیراز ، درخصوص بررسی مجدد طرح بام شیراز، پس از وصول و ثبت به شماره 7542/96/و مورخ 19/11/96 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیونهای شهرسازی و معماری و فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورا بررسی و تصمیم های کمیسیونها در چهلمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 7/3/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها ، و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

کلیات طرح "بام شیراز" بر اساس نقشه و گزارش پیوست ممهور به مهر شورا مورد تأیید قرار گرفت و می‌بایست جهت تصویب نهایی به سایر مراجع قانونی ارسال گردد.

تبصره : شهرداری موظف است پس از تصویب کلیات طرح بام شیراز در مراجع قانونی نسبت به انجام مطالعات فاز دوم طرح (شامل تدقیق کاربریها، تدوین ضوابط شهرسازی و معماری، پیوستهای زیست‌محیطی، فرهنگی و...) اقدام و نتیجه را جهت بررسی به شورا ارایه نماید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما