امروز: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص تشكيل باشگاه مؤديان دائم و خوش حساب شهرداري شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
 • شماره:
  ۹۱۸/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص تشكيل باشگاه مؤديان دائم و خوش حساب شهرداري شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
 • شماره ابلاغ:
  ۱۱۰۶/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 426332/96 مورخ 12/9/96 شهردار محترم شیراز، درخصوص تشکیل باشگاه مؤدیان دائم و خوش حساب شهرداری شیراز، پس از وصول و ثبت به شماره 5463/96/و مورخ 13/9/96 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون برنامه ، بودجه ، امورحقوقی واملاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در چهلمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 7/3/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها ، و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

به شهرداری اجازه داده می شود در راستای حفظ و ارتقای توان جذب درآمدهای عمومی و ایجاد اشتغال زایی از محل ایجاد مشوق های مالی و اداری برای آن دسته از مؤدیانی که دارای سوابق مثبت در پرداخت های مالی و آن دسته از انبوه سازان در سطح شهر شیراز که مشتریان ویژه شهرداری به حساب می آیند، نسبت به تشکیل باشگاه مؤدیان دائم و خوش حساب شهرداری به شرح ذیل اقدام نماید.

الف : شرایط عضویت در باشگاه:

 اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک عین یا منافع زمین یا شریک سرمایه گذار (که در پروانه به عنوان وکیل یا شریک سرمایه گذار نام ایشان ذکر گردیده) و بر اساس جدول امتیاز بندی ذیل مشمول یکی از کارت های عضویت زیر می گردند.

جدول یک

ردیف

شرح

امتیاز

1

هر موافقت اصولی یا پروانه ساختمانی

150

2

به ازای هر متر مربع زیربنا پروانه ساختمانی یا موافقت اصولی

2‏/0

3

به ازای هر دو میلیون ریال عوارض پروانه ساختمانی یا موافقت اصولی

1‏/0

 

جدول دو

ردیف

نوع کارت عضویت

حداقل امتیاز

1

کارت عضویت برنزی

800

2

کارت عضویت نقره ای

1200

3

کارت عضویت طلایی

2000

 

تبصره1: مالک عین یا منافع زمین به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که دارای یکی از شرایط زیر باشد:

1- دارای سند 6 دانگ یا قرارداد واگذاری معتبر یا احکام قطعی مالکیت باشد.

2- شریک مشاعی در ملک باشد.

3- دارای قرارداد اجاره اوقاف باشد.

تبصره 2: امتیاز بندی جهت موافقت اصولی یا پروانه ساختمانی که از ابتدای سال 1396 صادر گردیده، صورت می پذیرد و استفاده از مزایای باشگاه از زمان ابلاغ مصوبه خواهد بود.

تبصره 3: در موارد مشارکتی 40% امتیاز به مالک زمین (بر اساس یکی از شرایط تبصره 1) و 60% امتیاز به شریک سرمایه گذار (که در پروانه به عنوان وکیل یا شریک سرمایه گذار نام ایشان ذکر گردیده) تعلق می گیرد.

تبصره 4: در املاک با مالکیت مشاعی مبنای محاسبه امتیاز، میزان مالکیت در ملک موضوع پروانه ساختمانی خواهد بود.

تبصره 5: در صورت افزایش امتیاز و تغییر کارت عضویت، صدور کارت عضویت جدید منوط به تحویل و ابطال کارت عضویت قبلی می باشد.

تبصره 6: امتیاز ردیف 3 جدول یک بند الف این مصوبه به مبالغ نقدی وصولی تعلق می گیرد و درصورت تقسیط عوارض بر مبنای مصوبه تقسیط، امتیازات این ردیف با ضریب 50% محاسبه می گردد.

تبصره 7: جهت املاک واقع در بافت فرسوده مصوب، امتیازات با ضریب 2‏/1 محاسبه می گردد.          

تبصره 8: به سرمایه گذاران در پروژه های سرمایه گذاری شهرداری به صورت زیر، کارت عضویت تعلق می گردد.

 

مبلغ آورده سرمایه گذار

(میلیارد ریال)

نوع کارت عضویت

10 تا 30

کارت برنزی

بیش از 30 تا 50

کارت نقره ای

بیش از 50

 کارت طلایی

 

ب: مزایای باشگاه:

 1. کارت اعتباری: به دارندگان کارت عضویت به شرح ذیل کارت اعتباری تعلق می گیرد:

 

            نوع کارت عضویت            نوع کارت عضویت

میزان کارت اعتباری

 کارت برنزی

5% پرداخت نقدی عوارض

کارت نقره ای

8% پرداخت نقدی عوارض

کارت طلایی

15% پرداخت نقدی عوارض

 

 

تبصره 1: استفاده از کارت اعتباری این مصوبه صرفاً جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات ساختمانی شهرداری شیراز می باشد و امکان پرداخت وجه نقد بابت آن ها وجود نخواهد داشت.

تبصره 2: کارت های اعتباری قابلیت پرداخت عوارض و بهای خدمات املاکی را دارند که دارنده کارت، مالک (طبق تبصره 1 بند الف این مصوبه) بوده یا پروانه به نام صاحب کارت صادر می گردد.

تبصره 3: کارت های اعتباری « با نام » صادر می گردند و جزئاً یا کلاً قابلیت انتقال به سایر اشخاص را ندارند.

تبصره 4: مبلغ و ارزش کارت های اعتباری، قابلیت تجزیه و استفاده در چندین نوبت را دارد.

 تبصره 5: کارت های اعتباری موضوع این مصوبه از زمان صدور به مدت 3 سال معتبر می باشد.

تبصره 6: سرمایه گذاران در پروژه های مشارکتی شهرداری صرفاً مشمول امتیاز موضوع تبصره 9 ماده یک این مصوبه می گردند و سایر امتیازات موضوع این مصوبه شامل پروژه های مشارکتی نمی شود.

تبصره7: در صورتیکه تقسیط برابر مصوبه تقسیط کمتر از 2 سال صورت پذیرد نرخ بهره به شرح ذیل تعدیل می گردد.

 

نوع کارت عضویت

درصد تعدیل نرخ بهره

کارت برنزی

25%

کارت نقره ای

50%

کارت طلایی

100%

 
 1. گیشه ویژه: اعضا باشگاه جهت اخذ پروانه ساختمانی از گیشه ویژه اعضا باشگاه در هر منطقه استفاده می کنند.

تبصره 1: گیشه ویژه اعضا باشگاه، گیشه همه کاره (Full) بوده و وظیفه به نتیجه رساندن تقاضای عضو را تا انتها پیگیری و پاسخ تقاضا را در حداکثر 3 ماه به ایشان اطلاع یا تحویل می دهند.

تبصره 2: رسیدگی به مشکلات موجود در پروژه های اعضا باشگاه توسط شهرداری در اسرع وقت انجام می پذیرد.

ج: موارد لغو عضویت در باشگاه:

 در موارد ذیل عضویت در باشگاه لغو و کارت عضویت (طلایی و نقره ای و برنزی) عضو باطل و کلیه امتیازات آن نیز منتفی می شود:

1- عدم پرداخت چک اقساط واگذار شده به شهرداری و عدم تعیین تکلیف آن تا ده روز پس از تاریخ چک

2- طرح دعوی و شکایت عضو از شهرداری در مراجع قضایی، در صورتی که طبق رأی قطعی، عضو ذیحق شناخته نشده باشد.

3- درصورتی که عضو ظرف 2 سال متوالی از تاریخ صدور کارت عضویت صادره هیچگونه موافقت اصولی یا پروانه ساختمانی از شهرداری اخذ ننماید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما