امروز: یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص بازنگری در مصوبه شماره 6128/94/ص مورخ 27/11/94 دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل درون شهری

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  عمران، حمل و نقل و ترافیک
 • تاریخ:
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
 • شماره:
  ۵۶۷۳/۹۶/ص
 • عنوان:
  درخصوص بازنگری در مصوبه شماره 6128/94/ص مورخ 27/11/94 دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل درون شهری
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
 • شماره ابلاغ:
  ۱۶۷/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره 33416/96/د مورخ 11/6/96 رییس محترم شورای اسلامی شهر مبنی بر ابلاغ ، مصوبه شماره 2510/96/ص مورخ 4/6/96 درخصوص بازنگری در مصوبه شماره 6128/94/ص مورخ 27/11/94 دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل درون شهری پس از وصول و ثبت به شماره 8474/96/و مورخ 9/12/96 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون عمران ، حمل ونقل و ترافیک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در سی و یکمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 21/12/96 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

مصوبه شماره 6128/94/ص مورخ 3/11/94 درخصوص « دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل درون شهری» به شرح ذیل اصلاح گردید: 

1-در ماده یک عبارت «سرویس‌های مدارس و ادارات، سرویس‌های دربستی و خدمات نوین جابجایی مسافر مانند خدمات برخط حمل و نقل مسافر» در انتهای پاراگراف اول، بعد از عبارت انواع تاکسی اضافه شد.

2- در ماده دو تعاریف اصطلاحات وسیله ‌نقلیه مسافربر، پروانه فعالیت وسیله‌نقلیه مسافربر،  شركت حمل‌و‌نقل مسافر درون شهري و حومه، كارگزار و سازمان به شرح ذیل اصلاح گردید:

- وسيله نقليه مسافربر: وسيله نقليه موتوري مناسبی که پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان، براي حمل و نقل  عمومی مسافر درون شهری استفاده می‌گردد. (ازجمله اتوبوس، میدی بوس، مینی‌بوس، ون، انواع تاکسی و غیره).

- پروانه فعاليت وسيله نقليه مسافربر: مجوزي است كه توسط سازمان پس از تأييد كاربري خودرو، متناسب با نوع خدمات مورد نظر و حسب ضوابط و مقررات مربوطه صادر مي‌گردد. مجوز مذكور اجازه كار با خودرو معين جهت حمل و نقل مسافر و زیر نظر شركت حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه ذي‌ربط مي‌باشد.

- شركت حمل و نقل مسافردرون شهري و حومه: عبارت است از يك شخصيت حقوقي كه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به صورت تعاوني يا خصوصي به منظور انجام حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه تشکیل می‌گردد و در این دستورالعمل شرکت نامیده می‌شود.

- كارگزار: شخصيتی حقوقي است كه می‌تواند پس از اخذ مجوزهای ذی‌ربط به نمايندگي از طرف شهرداري (سازمان مربوطه) نسبت به انجام امور اداري صدور انواع پروانه‌ها، امور عملیاتی، کارشناسی، آموزش و نظارت در حوزه حمل و نقل مسافر و با رعایت قوانین و ضوابط مصوب اقدام ‌نمايد.

- سازمان: سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری شهرداری شیراز.

3- تعاریف اصطلاحات وسیله‌نقلیه مسافربر ملکی، وسیله‌نقلیه مسافربر استیجاری و وسیله‌نقلیه مسافربر تحت پوشش بشرح زیر به ماده 2 الحاق گردید:

-وسیله‌نقلیه مسافربر ملکی: وسیله‌نقلیه‌ای است که مالکیت کامل آن متعلق به شرکت یا هر کدام از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل آن باشد. شرکت پس از دریافت پروانه فعالیت برای خودرو، با تعیین راننده مجاز (دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان)، اقدام به ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافر می‌نماید.

-وسیله‌نقلیه مسافربر استیجاری: وسیله‌نقلیه‌ای که با انعقاد قرارداد وابستگی در اختیار شرکت است. شرکت پس از اخذ پروانه فعالیت برای خودرو و با تعیین راننده مجاز (دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان)، اقدام به ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافر می‌نماید.

-وسیله‌نقلیه مسافربر تحت پوشش: وسیله‌نقلیه‌ خود مالک و خود راننده‌ای است که خودرو و راننده هر دو شرایط لازم برای اخذ پروانه فعالیت و اشتغال را دارند و با انعقاد قرارداد وابستگی با شرکت، نسبت به ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافر اقدام می‌نماید.

4- تبصره های 1 و 6 ماده 3 حذف و متن ماده 3 و نیز تبصره های 4 و 5 آن به شرح ذیل اصلاح و تبصره های 2، 3، 4 و 5 به ترتیب به تبصره های 1، 2، 3 و 4 تغییر یافت .

- ماده 3 اصلاحی:  این دستور‌العمل ملاک اقدام کلیه فعالان بخش حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز و حومه می‌باشد. در این خصوص، مديريت، ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل مسافر درون شهری شهر شیراز و حومه آن به عهده سازمان می‌باشد.

-تبصره 4 اصلاحی: نظارت بر عملكرد وسایل نقليه مسافربر درون شهري و حومه داراي مجوز، بر عهده شركت‌های حمل و نقل مسافر درون شهري مربوطه مي‌باشد و سازمان نیز بر عملكرد شركت‌هاي مذکور و کلیه اشخاص منتفع از آنها نظارت مي‌نمايد. شرکت ها موظفند مطابق فرمت تهیه شده توسط سازمان، به صورت ماهانه گزارش عملکرد خود را به سازمان تقدیم نمایند. بديهي است در صورت بروز تخلف، برابر ضوابط مربوطه، موضوع به هيأت انضباطي و کمیسیون رسیدگی به تخلفات حسب مورد ارجاع گردیده و بر اساس رأي صادر شده اقدام مي‌گردد. سازمان نیز موظف است هر از سه ماه گزارش کاملی از وضعیت و عملکرد خدمات حمل و نقل مسافر را مطابق با فرمت تعیین شده توسط کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر، به این کمیسیون ارائه نماید.

-تبصره 5 اصلاحی: سازمان می‌تواند مراحل اجرایی پذیرش، صدور، تمدید و تعویض پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل مسافر و همچنین پروانه فعالیت وسایل نقلیه مسافر بر و نیز اخذ هزینه خدمات پروانه‌های صادر شده و  پذیرش رانندگان برای دوره های آموزشی را به کارگزاران دارای مجوز از شهرداری یا سازمان واگذار نماید.

5- متن ماده 4 به صورت زیر اصلاح گردید:

-ماده 4 اصلاحی: شركت‌هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه مي‌بايست حسب نوع شرکت و خدمات قابل ارائه توسط آن، داراي وسایل نقليه مسافربر ملكي، استیجاری و تحت پوشش در چارچوب قراردادهای وابستگی و به تعداد مشخص شده در پروانه بهره‌برداري شرکت باشند. همچنین شرکت‌های مذکور می‌بایست از دفتر كار مناسب، تجهيزات دفتري و نیز توقفگاه متناسب با تعداد وسایل نقليه مذکور برخوردار باشند.

6- تبصره ذیل ماده 5 به شرح ذیل اصلاح و به تبصره یک تغییر یافت و سه تبصره تحت عنوان تبصره‌های 2، 3 و 4 بشرح ذیل به ماده مذکور الحاق گردید:

-تبصره اصلاحی: اشخاص حقيقي و حقوقی فعال در حوزه حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه موظف می باشند حسب ضوابط و مقررات ذی­ربط حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، در قالب شركت­های تعاوني يا خصوصي دارای پروانه بهره برداری از سازمان فعالیت نمایند. در غير اينصورت، وفق قوانین و مقررات مربوطه، سازمان موظف است فعالین غیر مجاز را شناسایی کرده و جهت جلوگیری از ادامه فعالیت به نیروی انتظامی معرفی نماید.

-تبصره 2 الحاقی:  تعداد شرکت‌های مورد نیاز در هر یک از بخش‌های خدمات حمل و نقل مسافر بر اساس ظرفیت سنجی علمی و در هیئت مدیره سازمان تعیین می‌گردد.

- تبصره 3 الحاقی: سازمان با تصویب هیئت مدیره خود می‌تواند؛ به شرکت‌های جدید و برگزیده (بر اساس امتیاز درجه بندی شرکتها) که قصد دریافت پروانه بهره‌برداری از سازمان را دارند، حداکثر مهلت دو ماهه برای تکمیل شرایط و مدارک لازم بدهد و در این مدت برای آنها پروانه بهره‌برداری موقت صادر نماید. بر این اساس، شرکت موظف به سپردن ضمانت‌نامه‌ای  نزد سازمان؛ علاوه بر ضمانت‌نامه لازم برای صدور پروانه بهره‌برداری می‌باشد و مبلغ آن توسط هیئت مدیره سازمان تعیین می‌گردد. در صورت عدم تامین شرایط و مدارک لازم در مهلت تعیین شده ضمانت‌نامه مذکور به نفع سازمان ضبط و پروانه بهره‌برداری موقت صادر شده برای شرکت لغو می‌شود. در صورت تامین شرایط و مدارک مذکور در مهلت مقرر، پروانه بهره‌برداری برای شرکت صادر و ضمانت‌نامه فوق‌الذکر به شرکت عودت داده می‌شود.

- تبصره 4 الحاقی: تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌های متقاضی برای دریافت پروانه بهره‌برداری از سازمان بلامانع است. در این صورت ارائه یک نسخه از قرارداد کنسرسیوم به سازمان که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است، به عنوان یکی از مدارک لازم برای دریافت پروانه بهره‌برداری شرکت الزامی می‌باشد.

7- متن ماده 6 و تبصره‌های 1، 2 و 3 آن به شرح ذیل اصلاح و تبصره 4 آن حذف گردید:

-ماده 6 اصلاحی:  پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه حسب ضوابط و مقررات مربوطه با اعتبار پنج ساله توسط سازمان صادر و در صورت احراز شرايط، برای مراحل بعدي نیز قابل تمديد مي‌باشد.

-تبصره 1 اصلاحی: تعويض پروانه بهره­برداري شركت و همچنین تمدید آن، منوط به احراز شرايط و ضوابط مربوطه، موافقت سازمان و طي مراحل قانوني مي­باشد. برای این منظور، سازمان موظف است قبل از تمدید، تعویض یا صدور المثنی پروانه بهره‌برداری شرکت، نسبت به احصاء کامل تعهدات، تخلفات و جریمه‌های اعمال شده آن شرکت اقدام نماید.

-تبصره 2 اصلاحی:  چنانچه هر یک از موارد ذکر شده در پروانه بهره‌برداری شرکت تغییر یابد، پروانه بهره‌برداری آن می­بایست با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 این ماده، تعویض گردد.

تبصره 3 اصلاحی:  صدور، تمدید و تعویض پروانه بهره برداری شرکت مشمول پرداخت هزینه هایی است که سالانه با لایحه کرایه به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

8- در ماده 7، بندهای 3 و 5 و همچنین تبصره ذیل بند 2 آن به شرح زیر اصلاح، تبصره 1 ذیل بند 7 آن حذف و تبصره های 2 و 3 ذیل بند مذکور به تبصره های 1 و 2 تغییر یافت و بندهایی تحت عنوان بند 8 و 9 بشرح ذیل به این ماده الحاق گردید:

- تبصره اصلاحی ذیل بند 2:  فعالیت شرکت در هر رسته خدمات مربوط به حمل‌و‌نقل مسافر درون شهری منوط به تامین شرایط جداول پیوست این دستورالعمل می‌باشد.

-بند 3 اصلاحی:  تأمین تعداد وسایل نقليه مسافربر تحت مالكيت، اجاره و تحت پوشش مورد نیاز با توجه به نوع شرکت و حسب جداول پیوست این دستورالعمل، توام با ارائه اسناد مثبته.

-بند 5 اصلاحی:  پرداخت هزينه‌هاي خدمات در رابطه با صدور/تمدید/تعویض پروانه بهره‌برداري شرکت.

بند 8 الحاقی:  آیین‌نامه پیشنهادی شرکت جهت ارائه خدمات رفاهی و خدماتی به رانندگان و وسایل نقلیه‌ای که زیر نظر شرکت فعالیت می‌کنند. این آیین‌نامه بایستی به تایید سازمان برسد.

-بند 9 الحاقی:  تامین گشت و خودروهای مورد نیاز و همچنین پرسنل و تجهیزات نظارتی لازم مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی سازمان.

9- متن ماده 8 و تبصره‌های 1 و 2 آن بشرح ذیل اصلاح گردید:

- ماده 8 اصلاحی: پروانه بهره‌برداري شركت حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه پس از انجام مراحل و بازديد و تأييد موارد مذکور در ماده 7 و بررسي تجهيزات و كادر تخصصي مورد نياز شركت و اخذ تأییدیه از سازمان، به نام شركت حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه با ذكر مكان استقرار شركت، تعداد خودروهاي در مالكيت، اجاره و تحت پوشش، فضاي دفتري و تجهيزات مربوطه و توقفگاه، نوع سرويس‌دهي، محدوده ارائه خدمات، مديريت عامل شركت و دوره زماني و نوع فعاليت شركت صادر مي‌گردد.

-تبصره 1 اصلاحی: شركت‌هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه جهت شروع فعاليت، متناسب با نوع و تعداد وسایل نقليه مسافربر مشخص شده در پروانه بهره‌برداری، موظف به اخذ پروانه فعاليت جهت وسایل نقليه مسافربر زیر نظر خود و پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه جهت رانندگان ذي‌ربط از سازمان حسب این دستورالعمل مي‌باشند.

-تبصره 2 اصلاحی: شرکت می‌تواند با انعقاد قرارداد با سازمان و با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، نسبت به ارائه خدمات در خطوط و مسیرهای تعیین شده با وسایل نقلیه مسافربر مورد نیاز، به نمایندگی از سازمان اقدام نماید. بدیهی است کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و خودروهای زیر نظر شرکت و تامین تجهیزات لازم، با هماهنگی سازمان، بر عهده شرکت می‌باشد.

10- بندهای 3، 9، 13، 15، 16، 18، 19، 22، 26 و 28 ماده 9 بشرح ذیل اصلاح و بندهایی تحت عنوان بندهای 29 الی 37 به شرح ذیل به ماده مذکور الحاق گردید:

-بند 3 اصلاحی: عدم ارائه نسخه دوم قرارداد وابستگی و تعهدنامه حسن انجام تعهدات با اشخاص و وسایل‌نقلیه‌ای كه زیر نظر شرکت در امور حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه فعاليت مي‌نمايند به سازمان.

-بند 9 اصلاحی: عدم نظارت بر رعايت ضوابط ايمني حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه توسط وسايل نقليه زیر نظر شرکت حسب مقررات مربوطه.

بند 13 اصلاحی: عدم رعایت قوانين و مقررات وزارت كار و امور اجتماعي از جمله بيمه تأمين اجتماعي تمامي عوامل و پرسنل شركت و رانندگان تحت پوشش.

-بند 15 اصلاحی:  عدم ارائه گزارش عملكرد شركت به صورت دوره‌ای و حسب درخواست سازمان.

-بند 16 اصلاحی:  عدم هماهنگي و کسب مجوز از سازمان در انجام هرگونه تبليغات بر روي خودروهای زیر نظر شرکت و عدم اخذ مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

- بند 18 اصلاحی: عدم كنترل اعتبار كارت معاينه فني خودروهاي زیر نظر شرکت به صورت ادواري توسط شركت.

-بند 19 اصلاحی: عدم انجام به موقع بيمه شخص ثالث و بيمه­هاي الزامي خودروهاي زیر نظر شركت.

-بند 22 اصلاحی:  عدم رعايت تعداد و نوع وسیله نقلیه مسافربر مشخص شده در پروانه بهره­برداری شركت.

-بند 26 اصلاحی:  عدم نظارت بر وسایل نقليه مسافربر زیر نظر شرکت در رابطه با سوار و پیاده کردن مسافر خارج از ایستگاه‌های مشخص شده دارای تابلو و عدم فعالیت آنها در مسیرها و محدوده‌های تعیین شده توسط سازمان.

-بند 28 اصلاحی: عدم شروع فعالیت شرکت حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری توسط سازمان.

-بند 29 الحاقی:  عدم تامین تعداد راننده مورد نیاز برای وسایل نقلیه مسافربر زیر نظر، مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی سازمان.

-بند 30 الحاقی:  عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط سازمان جهت نظارت بر عملکرد ناوگان، رانندگان و کیفیت خدمات.

-بند 31 الحاقی:  عدم حضور مدیر عامل شرکت در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط سازمان.

-بند 32 الحاقی:  عدم تامین تجهیزات و نیروهای نظارتی لازم مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی سازمان.

-بند 33 الحاقی:  دریافت هر گونه وجهی خارج از این دستورالعمل و موارد تصویب شده در شورای اسلامی شهر از دارندگان پروانه اشتغال و پروانه فعالیت زیر نظر شرکت.

-بند 34 الحاقی:  عدم ارائه خدمات رفاهی و خدماتی به رانندگان و وسایل‌نقلیه زیر نظر شرکت مطابق با آیین نامه پیشنهادی که شرکت به تایید سازمان می‌رساند.

-بند 35 الحاقی:  عدم اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات شرکت و همچنین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده، به رانندگان و کارکنان تحت پوشش.

-بند 36 الحاقی:  عدم تجهیز و تطبیق وسایل نقلیه مسافربر زیر نظر شرکت به شرایط، ‌تجهیزات و امکانات تعیین شده توسط سازمان.

-بند 37 الحاقی:  واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت وسایل‌نقلیه ملکی شرکت و یا اجاره آنها به شخص (حقیقی یا حقوقی) ثالث بدون کسب مجوز از سازمان.

11- متن ماده 10 و تبصره 3 آن به شرح زیر اصلاح گردید:

-ماده 10 اصلاحی: پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه، مجوزي است كه با رعایت ضوابط مندرج در اين دستورالعمل برای شخص حقيقي واجد شرايط جهت جابجایی مسافر با وسيله نقليه با كاربري مشخص زیر نظر يكي از شركت­هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه، توسط سازمان صادر مي­گردد و به شرکت تحویل می‌شود. بدین منظور، رانندگان متقاضی دارای شرایط ذکر شده در ماده 11 در شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان تشکیل پرونده داده و شرکت موظف است پرونده راننده متقاضی و مدارک مربوطه را جهت صدور پروانه به سازمان ارسال نماید. سازمان در صورت تایید شرایط متقاضی، پروانه اشتغال را صادر و به شرکت تحویل می‌دهد.

تبصره 3 اصلاحی:  صدور، تمدید و تعویض پروانه اشتغال مشمول پرداخت هزینه هایی است که سالانه با لایحه کرایه به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

12- ماده 11 به شرح ذیل اصلاح و بندهایی تحت عنوان بند الف و ب و بندی به عنوان بند 9 به ماده مذکور الحاق و تبصره ذیل بند 8 به تبصره 2 تغییر یافت و تبصره‌ای تحت عنوان تبصره 1 به ذیل بند 8 الحاق گردید:

-ماده 11 اصلاحی: متقاضی اخذ پروانه اشتغال باید دارای شرایط ذیل باشد:

بند الف الحاقی - شرایط عمومی:

داشتن حداقل 23 سال سن و گواهي پايان دوره ابتدايی ( براي متقاضيان با سن 50 سال به بالا سواد خواندن و نوشتن کافی است).

داشتن برگ پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي (مشمول بانوان نمي‌گردد).

دارا بودن گواهينامه معتبر و مرتبط با نوع وسيله نقليه مسافربر.

 تابعيت جمهوري اسلامي ايران یا دارا بودن مجوز رسمی کار در ایران و سایر مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح جهت اتباع غیرایرانی.

 نداشتن سوءپيشينه مؤثر و محروم نبودن از حقوق اجتماعي.

 ارائه گواهي سلامت جسماني و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي (کارت سلامت).

ارائه گواهی صلاحیت فردی بر اساس آیین‌نامه اماکن عمومی.

بند 9 اصلاحی : عقد قرارداد وابستگی با شرکت.

-تبصره1 الحاقی: مدت قرارداد وابستگی راننده با شرکت متناسب با مهلت اعتبار پروانه بهره‌برداری آن، حداکثر 2 سال بوده و قابل تمدید می باشد. بدیهی است، پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب با شرکت، دارندگان پروانه اشتغال به حمل و نقل مسافر هیچ‌گونه تعهدی نسبت به شرکت نخواهند داشت و می‌توانند تحت پوشش شرکت دیگری درآیند. مدت قرارداد رانندگانی که خود، مالک وسیله نقلیه مسافربر هستند، مطابق شرایط ذکر شده در مورد قرارداد وابستگی خودرو با شرکت می‌باشد.

بند ب الحاقی - شرایط اختصاصی:

فعالیت در هر یک از بخش‌های و خدمات حمل‌ونقل مسافر، نیازمند شرایط مختص آن بخش است که بایستی راننده حتما دارا باشد. این شرایط توسط هیئت مدیره سازمان به تفکیک نوع خدمات تعیین و ابلاغ می‌‌گردد.

13- بند 21 بشرح ذیل به ماده 12 الحاق گردید:

-بند 21 الحاقی:  استعمال دخانیات در هنگام رانندگي و در حین ارائه خدمات حمل و نقل مسافر.

14- متن ماده 13 و تبصره های 2، 3 و 4 ذیل ماده مذکور اصلاح گردید:

-ماده 13 اصلاحی: ارائه انواع سرويس‌هاي حمل و نقل مسافر در شهر شیراز و حومه با وسيله نقليه مسافربر مجاز، توسط شركت‌هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه و با مديريت و نظارت سازمان صورت مي‌گيرد. انجام سرويس‌هاي مذكور توسط اشخاص تحت پوشش شركت‌هاي مسافر درون شهري و حومه مستلزم صدور پروانه فعاليت جهت سرويس‌دهي براي وسيله نقليه توسط سازمان است.

تبصره 2 اصلاحی:  صدور، تمدید و تعویض پروانه فعالیت مشمول پرداخت هزینه هایی است که سالانه با لایحه کرایه به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

-تبصره 3 اصلاحی:  هرگونه بغل نویسی، اطلاع‌رسانی و نصب تابلو، کد شناسايی خودرو و راننده مي‌بايست مطابق الگوي ارائه شده از طرف سازمان باشد و توسط شرکت انجام می‌شود .

- تبصره 4 اصلاحی: دارنده پروانه فعاليت مي­تواند با وسيله نقليه مسافربر خود و پس از هماهنگي با شركت حمل و نقلي كه زیر نظر آن قراردارد حسب ضوابط و مقررات مربوطه از مرخصي استفاده نمايد.

 15- بند 9 و تبصره 1 و همچنین پاراگراف اول تبصره 2 ماده 14بشرح ذیل اصلاح و تبصره ای تحت عنوان تبصره 3 به شرح ذیل به ماده مذکور الحاق گردید:

-بند 9 اصلاحی:  تنظيم تعهدنامه و قرارداد وابستگي در يكي از دفاتر اسناد رسمي و در قالب ماده 10 قانون مدني و قوانین کار و تامین اجتماعی ميان متقاضي با شركت ذي‌ربط و ارائه نسخه دوم قرارداد مذكور به سازمان توسط شركت.

-تبصره 1 اصلاحی:  تمديد و تعویض پروانه منوط به طي مراحل قانوني فوق و هر بار به مدت دو سال ديگر امكان‌پذير است.

-اصلاحی پاراگراف اول تبصره 2: در صورت عدم تمايل دارنده پروانه فعاليت وسيله نقليه مسافربر به ادامه همكاري با شركت ذي‌ربط يا عدم تمايل شركت به ادامه فعاليت دارنده پروانه، پس از تسویه حساب، شركت ملزم به لغو تعهد‌نامه و قرارداد وابستگي و اعلام مراتب به همراه استرداد پروانه فعاليت وسيله نقليه مسافربر مربوطه ظرف مدت 48 ساعت به سازمان مي‌باشد.

-تبصره سه الحاقی: مدت قرارداد وابستگی وسیله نقلیه مسافربر با شرکت حداکثر 5 سال خواهد بود و قابل تمدید می باشد. بدیهی است، پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب با شرکت، دارنده پروانه فعالیت وسیله‌نقلیه مسافربر، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به شرکت نخواهد داشت و می‌تواند تحت پوشش شرکت دیگری درآید. مدت قرارداد وابستگی رانندگانی که خود مالک وسیله نقلیه مسافربر هستند نیز مطابق شرایط این تبصره می‌باشد.

16- بندی تحت عنوان بند 7 بشرح ذیل به ماده 15 الحاق گردید:

-بند 7 الحاقی:  واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت وسیله نقلیه و یا اجاره آن به شخص (حقیقی و حقوقی) ثالث بدون کسب مجوز از سازمان و هماهنگی با شرکت.

17- ماده 16 بشرح ذیل اصلاح گردید:

-ماده 16 اصلاحی: نقل و انتقال حقوق مالكيت وسايل حمل و نقل مسافربر درون شهری و حومه داراي پلاك عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي حسب شرايط و ضوابط مربوطه و تنها پس از هماهنگی با شرکت مربوطه و سازمان و کسب مجوز از آنها بلامانع می‌باشد. در اين صورت، فعاليت وسيله نقليه در امور حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه منوط به ابطال پروانه فعاليت قبلي و اخذ پروانه فعاليت جديد توسط شرکت است. بدیهی است، هرگونه نقل و انتقال حقوق مالكيت وسايل حمل و نقل مسافربر درون شهری و حومه خارج از شرایط ذکر شده در این ماده فاقد اعتبار بوده و به عنوان تخلف شخص (حقیقی یا حقوقی) محسوب شده و موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیته انضباطی سازمان ارجاع داده خواهد شد.

18- تبصره 5 ماده 17بشرح ذیل اصلاح گردید:

-تبصره 5 اصلاحی:  رسیدگی به تخلفات ایمنی و تصادفات شرکت­ها و موسسات حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه، مطابق تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در کمیسیون ذی‌ربط متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس‌ راهنمایی و رانندگی و صنف مربوطه صورت مي‌پذيرد.

19- بندهای 1 و 2 بخش الف ماده 18 بشرح ذیل اصلاح و تبصره ای تحت عنوان تبصره یک ذیل بند 3 بخش الف ماده 18 الحاق و بند 5 از بخش "الف" ماده مذکور حذف گردید و بندهای 6 و 7 بخش « الف »این ماده به بندهای 5 و 6 تغییر یافت.

-بند 1 اصلاحی: درآمد حاصل از انعقاد قرارداد وابستگی با مالکین خودروهای زیر نظر شرکت و دارای پروانه فعالیت از سازمان در قالب اخذ هزینه بالاسری ناشی ازخدمات مدیریتی شرکت (حق­العمل مدیریتی) حسب مصوبه شورای اسلامي شهر که می‌تواند تا بیست درصد درآمد ماخوذه وسایل نقلیه مسافربر ­باشد و به صورت شفاف در قرارداد وابستگی بایستی ذکر ‌گردد.

-بند 2 اصلاحی: درآمد حاصل از اجرای تبلیغات با وسايل نقلیه مسافربر زیر نظر شرکت حسب ضوابط و مقررات مربوطه. سهم مالکین وسایل نقلیه، شرکت و سازمان در هیئت مدیره سازمان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

-تبصره یک الحاقی ذیل بند 3:  ارائه خدمات سرویس مدارس تنها از طریق شرکت‌های دارای مجوز از سازمان امکان پذیر است.

20- بخش «ب» و «د» ماده 20 حذف شد و بخش «الف» و بندهای 2، 4، 5، 6، 12 و 16 ذیل بخش «ج» این ماده اصلاح و تبصره ای تحت عنوان تبصره یک ذیل بخش«ج» الحاق و تبصره ذیل بند 2 بخش «ن» و تبصره های 1 و 2 ذیل بخش «و» و پاراگراف دوم بخش «ه» ماده مذکور به شرح ذیل اصلاح و تبصره 3 ذیل بخش «و» نیز حذف گردید و بخش های «ج» ، «ن» ، «و» به بخش های «ب» و «ج» و «د» تغییر یافت.

- بخش الف اصلاحی: سازمان موظف است با هدف استفاده بهینه از توانمندی شرکت‌های خصوصی و تعاونی حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه و با توجه به اصل 44 قانون اساسی، در چارچوب معيارهاي سرمایه‌ای، عملکردی و تجهیزات و امکانات شرکت، نسبت به درجه‌بندی شرکت‌هاي حمل و نقل اقدام نماید.

- اصلاحی بند 2 بخش «ج»:  تعداد و نوع ناوگان زیر نظر شامل ملکی، اجاره‌ای و تحت پوشش حسب موارد درج شده در پروانه بهره‌برداری شرکت.

- اصلاحی بند 4 بخش «ج»: میزان جابجایی مسافر.

- اصلاحی بند 5 بخش «ج»: میزان صرفه­جویی در مصرف سوخت ناوگان زیر نظر شرکت.

- اصلاحی بند 6 بخش «ج»: شرکت در دوره­های آموزشی حین و بدو خدمت (برای رانندگان، پرسنل و مدیر عامل) و برگزاری دوره­های آموزشی برای رانندگان و پرسنل زیرنظر شرکت.

- اصلاحی بند 12 بخش «ج»: داشتن سیستم های ارتباطی نوین (مانند وب سایت، سامانه های اطلاع رسانی هوشمند و غیره).

- اصلاحی بند 16 بخش «ج»: ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت مطابق دستورالعملها و ضوابط ابلاغ شده از سوی سازمان.

-تبصره یک الحاقی: ارزیابی، امتیازدهی و درجه بندی شرکت های حمل و نقل مسافر تا تصویب «دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد شرکت ها و رانندگان حمل و نقل مسافر» در شورای اسلامی شهر شیراز، توسط هیئت مدیره سازمان صورت می پذیرد.

-تبصره اصلاحی ذیل بند 2 بخش «ن» : شرکت‌هایی که اقدام به مدیریت و نظارت بر وسایل نقلیه مسافربر خطی (مبدا – مقصد)، گردشی، خدمات حمل و نقل مبتنی بر اینترنت (برخط)، سرویس مدارس و ادارات می‌نمایند نیازی به تأمین و معرفی توقفگاه تجمعی ندارند. لیکن شرکت موظف است حسب نوع و درجه شرکت، به میزان مشخص شده در جداول این دستورالعمل و در محل دفتر شرکت، نسبت به تأمین فضای توقفگاه مراجعین اقدام نماید.

-  بخش «و» اصلاحی:  حسب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ذی‌ربط، ارائه خدمات در بخش حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز و حومه، صرفاً در قالب شرکت‌های حمل و نقل مسافر درون شهری دارای پروانه بهره‌برداری از شهرداری امکان‌پذیر می‌باشد. در این راستا، اشخاص حقيقي و حقوقی فعال در حمل و نقل مسافر درون شهري و حومه، مستند به تبصره 1ذیل ماده 4 آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه و حسب ضوابط و مقررات ذی‌ربط، موظف‌اند در قالب شركت تعاوني يا خصوصي، ساماندهی شده و پس از اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان، به فعالیت ادامه دهند. در غير اين‌ صورت، حسب تبصره 2 ذیل ماده 4 آیین‌نامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه و مصوبه مذکور، سازمان این اشخاص (حقیقی و حقوقی) را جهت جلوگیری از ادامه فعالیت به نیروی انتظامی معرفی خواهد نمود.

-تبصره 1 اصلاحی ذیل بخش «و» : آژانس‌های تاکسی تلفنی و موسسات حمل و نقل مسافر درون شهری در شهر شیراز (به جز موارد ذکر شده در جداول پیوست این دستورالعمل) که دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه یا دیگر مراجع ذیربط هستند، حداکثر تا یک سال از تاریخ ابلاغ اصلاحیه این دستورالعمل می توانند به سازمان مراجعه کنند تا بر اساس آخرین وضعیت منطبق بر مفاد پروانه کسب و متناسب با اعتبار آن از سازمان پروانه بهره‌برداری دریافت کنند؛ اما تمدید پروانه آنها منوط به تامین شرایط تعیین شده از سوی هیئت مدیره سازمان خواهد بود. پس از اتمام مهلت مذکور و در صورت عدم مراجعه برای اخذ پروانه بهره‌برداری، آژانس‌ها و موسسات مذکور برای دریافت پروانه بهره‌برداری بایستی شرایط تعیین شده از سوی هیئت مدیره سازمان را تامین نمایند.

-تبصره 2 اصلاحی ذیل بخش «و» : سازمان موظف است به منظور درجه‌بندی شرکت‌های حمل و نقل مسافر درون شهری فعال دارای مجوز فعالیت از سازمان‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مدیریت حمل و نقل مسافر، نسبت به تشکیل کمیسیون تطبیق با حضور نماینده منتخب شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نماید و در صورت تأمین شرایط لازم ذکر شده در این دستورالعمل، برای آنها پروانه بهره برداری مطابق با شرایط و ضوابط این دستورالعمل صادر می شود. در صورت عدم کسب شرایط لازم ذکر شده در این دستورالعمل، این شرکت ها حداکثر 6 ماه از زمان ابلاغ اصلاحیه این دستورالعمل به سازمان فرصت خواهند داشت تا خود را مطابق با شرایط مذکور تطبیق دهند تا پروانه بهره برداری مطابق با شرایط و ضوابط این دستورالعمل دریافت نمایند و در این مدت برای آنها پروانه بهره برداری موقت صادر می شود. در صورت عدم تأمین شرایط مذکور در موعد مقرر، پروانه بهره‌برداری فعلی آنها لغو خواهد شد و وسایل نقلیه مسافربر و دارندگان پروانه اشتغال زیر نظر شرکت؛ برای ادامه فعالیت خدمات حمل و نقل مسافر، موظف به انعقاد قرارداد با سایر شرکت‌های دارای مجوز از سازمان هستند.

-پاراگراف دوم اصلاحی  بخش «ه» :  سازمان می‌تواند با تصویب هیئت مدیره، هر سال جهت تشویق و ارتقاء خدمات شرکت‌های حمل و نقل مسافر، جوایزی را به شرکت‌های برتر اعطاء نماید. از شرکت‌های برگزیده در هفته حمل و نقل هر سال تقدیر خواهد شد.

21- ماده 21 به شرح ذیل اصلاح گردید:

-ماده 21 اصلاحی: اين دستورالعمل به شرح این صورتجلسه اصلاح گردید و با 7 فصل، 21 ماده، 42 تبصره به انضمام 6 جدول درجه‌بندی انواع شرکت‌ها به عنوان پیوست در تاريخ 21/12/96 به تصويب شورای اسلامی شهر شیراز رسيد. كه با ابلاغ آن برای شهرداري شیراز و سازمان ذي‌ربط لازم الاجرا می‌باشد.

22- جداول پیوست این دستورالعمل اصلاح گردید که در قالب 6 جدول در پیوست این صورتجلسه می باشد.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما