امروز: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص اصلاح بودجه سال 1396 سازمان مديريت آرامستانها شهرداري شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
 • شماره:
  ۵۶۸۸/۹۶/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص اصلاح بودجه سال 1396 سازمان مديريت آرامستانها شهرداري شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
 • شماره ابلاغ:
  ۱۶۴/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 566270/96 مورخ 12/12/96 شهردار محترم شیراز، درخصوص اصلاح بودجه سال 1396 سازمان مدیریت آرامستانها شهرداری شیراز، پس از وصول و ثبت به شماره 8256/96/و مورخ 13/12/96 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در سی و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 26/12/96 با حضور13 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

اصلاح بودجه سال 96 سازمان مدیریت آرامستانها شهرداری شیراز به مبلغ 000/000/500/24 ریال درآمد و به همین میزان هزینه به شرح یک جلد دفترچه پیوست ممهور به مهر شورا مورد تایید قرار گرفت.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما