امروز: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: دستور کار :: « پانزدهمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز»

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  عمران، حمل و نقل و ترافیک
 • تاریخ:
  ۹۶/۰۸/۰۴
 • شماره:
  ۳۲۵۸/۹۶/ص
 • عنوان:
  « پانزدهمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز»
 • موضوع:

الف : تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد و نطق پیش از دستور خانم سولماز دهقانی و آقای سیدعبدالرزاق موسوی
ب : موارد دستورکار:

1- مبنی بر اعلام وصول طرح سیاستهای راهبردی شورای پنجم برای برنامه پنج ساله
2- مبنی بر اعلام وصول طرح شناسائی ، ساماندهی ، نگهداری و توانمندسازی زنان معتاد و بی خانمان در سطح شیراز
3- مبنی بر اعلام وصول طرح ایجاد کتابخانه مرکزی شهر شیراز
4- مبنی بر اعلام وصول طرح پیشنهادات ا لحاقی به مصوبه شماره 2057/96/ص مورخ 12/5/96 درخصوص لايحه و آئين نامه اجرايي 
« شهر دوستدار سالمند»
5- مبنی بر اعلام وصول طرح معرفی شیراز بعنوان پایتخت کتاب ایران 
6- مبنی بر اعلام وصول طرح اصلاح تعدادو اعضاء کمیسیونهای شورا 
7- درخصوص دستورالعمل نحوه تشکیل، ترکیب و شرح وظایف مرکز پژوهش شورا 
8- درخصوص تعیین شرح وظایف کمیسیون حقوق شهروندی
9- درخصوص بررسی نرخ کرایه حمل ونقل بار در راستای اجرای طرح صدور باربرگ

10- درخصوص بررسی ماده 7 آئین نامه نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری

دیدگاه های شما