(1396/12/22) - تلاش کنیم که فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل های سوم و چهارم انقلاب انتقال دهیم

(1396/01/29) - با رای اعضای شورای اسلامی شهر شیراز افزایش نرخ بلیت مترو در شیراز تصویب شد‌

(1396/01/28) - افتتاح مجتمع فرهنگی, مذهبی, رفاهی در بافت تاریخی فرهنگی

(1396/01/28) - شورای شهر از برگزیدگان نیروی زمینی ارتش فارس تجلیل کرد

(1395/12/02) - شورای شهر از مهندسین برگزیده شیراز تجلیل کرد

(1395/11/30) - نصف بودجه شهرداری از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و دارائی های مجموعه تأمین می شود

(1395/11/28) - بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری شیراز 130 میلیارد تومان افزایش یافت

(1395/11/27) - بهترین سیره ای که انسان را به سرمنزل مقصود می رساند، سیره فاطمی است

(1395/11/27) - باید از ظرفیت مردم برای ترویج معروف در جامعه استفاده شود

(1395/11/21) - برای معضل بیکاری فارس، چاره اندیشی جدی شود

(1395/11/19) - شورای شهر شیراز از پیش کسوتان مبارزات انقلابی شیراز تجلیل کرد

(1395/11/18) - اعضای شورای شهر شیراز:شأن عنوان «پایتخت جوانان جهان اسلام» در برنامه های فرهنگی رعایت شود

(1395/11/17) - بهره برداری از فاز 2 خط یک قطار شهری؛ مهم ترین دستاورد کمیسیون حمل و نقل شورای چهارم

(1395/11/10) - تدوین دو طرح تفصیلی و حریم شیراز، مهم ترین دستاورد کمیسیون معماری و شهرسازی در دوره چهارم شوراست

(1395/11/07) - شورای شهر شیراز به بودجه ی 3 هزار و 150 میلیاردی شهرداری برای سال 96 رأی داد