(1395/12/02) - شورای شهر از مهندسین برگزیده شیراز تجلیل کرد

(1395/11/30) - نصف بودجه شهرداری از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و دارائی های مجموعه تأمین می شود

(1395/11/28) - بودجه پیشنهادی سال 96 شهرداری شیراز 130 میلیارد تومان افزایش یافت

(1395/11/27) - بهترین سیره ای که انسان را به سرمنزل مقصود می رساند، سیره فاطمی است

(1395/11/27) - باید از ظرفیت مردم برای ترویج معروف در جامعه استفاده شود

(1395/11/21) - برای معضل بیکاری فارس، چاره اندیشی جدی شود

(1395/11/19) - شورای شهر شیراز از پیش کسوتان مبارزات انقلابی شیراز تجلیل کرد

(1395/11/18) - اعضای شورای شهر شیراز:شأن عنوان «پایتخت جوانان جهان اسلام» در برنامه های فرهنگی رعایت شود

(1395/11/17) - بهره برداری از فاز 2 خط یک قطار شهری؛ مهم ترین دستاورد کمیسیون حمل و نقل شورای چهارم

(1395/11/10) - تدوین دو طرح تفصیلی و حریم شیراز، مهم ترین دستاورد کمیسیون معماری و شهرسازی در دوره چهارم شوراست

(1395/11/07) - شورای شهر شیراز به بودجه ی 3 هزار و 150 میلیاردی شهرداری برای سال 96 رأی داد

(1395/10/20) - متن پیام تسلیت شورای اسلامی شهر شیراز

(1395/10/06) - فارس ، آزمایشگاه دولت ها شده است

(1395/10/04) - تحقق عدالت اجتماعی و تضمین کیفیت زندگی مردم لازمه توسعه پایدار است

(1395/09/14) - شورا و شهرداری شیراز تا کنون کارهای بزرگی انجام داده اند