اذان صبح 04:29:15
طلوع آفتاب 06:01:30
اذان ظهر 12:57:52
غروب آفتاب 19:52:55
اذان مغرب 20:12:25
رعایت یک دقیقه احتیاط لازم است.