اذان صبح 05:11:38
طلوع آفتاب 06:29:56
اذان ظهر 12:13:30
غروب آفتاب 17:55:54
اذان مغرب 18:13:40
رعایت یک دقیقه احتیاط لازم است.