• اعلام آمادگی شورای شهر شیراز برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

  اعلام آمادگی شورای شهر شیراز برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

 • بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا از سایت بازیافت پسماند شهرداری شیراز

  بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا از سایت بازیافت پسماند شهرداری شیراز

 • عضو شوراي شهر به عضويت هيأت منصفه مطبوعات فارس انتخاب شد

  عضو شوراي شهر به عضويت هيأت منصفه مطبوعات فارس انتخاب شد

 • اعلام آمادگی کره جنوبی برای سرمایه گذاری در شیراز

  اعلام آمادگی کره جنوبی برای سرمایه گذاری در شیراز

 • محکم‌تر از گذشته وظایف خود در خدمت به مردم را انجام می‌دهم.

  محکم‌تر از گذشته وظایف خود در خدمت به مردم را انجام می‌دهم.

 • مراسم معارفه شهردار جدید شیراز

  مراسم معارفه شهردار جدید شیراز

 • توجه ویژه به سلامت شهروندان در اولویت برنامه های کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت.

  توجه ویژه به سلامت شهروندان در اولویت برنامه های کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت.

درباره شورا

در اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف حاکمیت اراده ملّی و مشارکت مردم در اداره امور کشور، به کارکرد ویژه شوراها بعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره شده است. آنچنان که قانونگذار در اصول آغازین قانون اساسی یعنی اصل ششم، خاستگاه اداره امور کشور را خرد جمعی می داند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود» و در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها بعنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده اند. و در اصل 103 قانون اساسی نیز در جهت تثبیت جایگاه شوراها و ضمانت اجرایی بخشیدن به تصمیمات آنها، مقامات دولتی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها شده اند.

جدیدترین اخبار

جدیدترین دستور کار ها

جاذبه های گردشگری